zoeken

Actualiteiten en jurisprudentie Bijzondere wetten

datum:

7 november

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:

Frank Joosten

Frank Joosten

Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 22 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's, heeft hij het Expertisecentrum Horecarecht opgericht en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen.

prijs:

€ 495,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Ervaringen van cursisten:

Zoals ik gewend ben van Frank, helder en gestructureerd de stof behandelen met aandacht voor de praktische kant van de zaak.

Voor mij een aantal jaren geleden dat ik een actualiteitendag heb gehad. Het was een leerzame, praktische dag!

Inhoud

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. De stroom aan jurisprudentie maakt het er bovendien niet makkelijker op. Specifieke kennis is vereist om werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.. 

Jurisprudentie geeft voorts dikwijls nieuwe uitleg aan bestaande wetgeving of houdt (oude) betekenissen juist in stand.

Dit rechtersrecht is nodig omdat een wet nooit alles kan regelen, er ontstaan altijd uitzonderings- en/of  twijfelgevallen. Soms wordt er door de wetgever juist met opzet een keuzevrijheid aan de rechter gegeven. Kortom, jurisprudentie kleurt de wetten in, ook de bijzondere wetten.

Het is, zeker voor juristen werkzaam in het vakgebied van bijzondere wetgeving, erg belangrijk om continue op de hoogte te zijn van de laatste uitspraken en nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied, mede om te voorkomen dat onjuiste toepassing kan leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties.

Op 7 november 2017 bespreekt Frank Joosten met u de meest actuele jurisprudentie en nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. 

Doelgroep

Beleids- en vergunningmedewerkers van de afdelingen Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken/Bijzondere Wetten, Openbare Orde & Veiligheid en/of medewerkers van de (nieuwe) Klant Contact Centra (KCC’S).

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Aanmelden

Tot 14 dagen voor de cursus. Wilt u later inschrijven, neemt u dan telefonisch contact op via:
 06 – 51 91 31 42.

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

Actualiteiten en jurisprudentie Bijzondere wetten
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • 1. Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • 2. De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • 3. Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • 4. Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • 5. De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.