zoeken

Eendaagse training prostitutiewetgeving

Wij zullen eerst afwachten welke weg dit wetsvoorstel nog zal bewandelen en aan de hand daarvan beoordelen wanneer een training over deze nieuwe wet in de rede zal liggen.

Inhoud

Het voorstel is op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en  PVV stemden voor.

Op 13 september 2016 vond een deskundigenbijeenkomst plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is op 7 oktober 2016 vastgesteld.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 25 oktober 2016 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Gelet op de fase waarin het wetsvoorstel zich op dit moment bevindt is het nog te vroeg om al op dit moment een training over deze aankomende wet te organiseren.

Wij zullen eerst afwachten welke weg dit wetsvoorstel nog zal bewandelen en aan de hand daarvan beoordelen wanneer een training over deze nieuwe wet in de rede zal liggen.

Aanmeldformulier

Eendaagse training prostitutiewetgeving