zoeken

Informatiebijeenkomst bijzondere wetten

datum:

16 december 2019

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
prijs:

€ 195,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

Op 16 december a.s. vindt er weer een Informatiebijeenkomst bijzondere wetten plaats in de Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Programma

09.30 uur – 10.00 uur

Ontvangst met koffie, koek en thee

10.00 uur – 10.10 uur

10.10 uur – 10.30 uur

Welkomstwoord Frank Joosten

Frank Joosten

Toelichting Wetsvoorstel tot wijziging Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

10.30 uur – 12.00 uur

Erik Ziengs – Tweede Kamerlid VVD

Wetsvoorstel Regulering mengformules Drank- en Horecawet

12.00 uur – 13.00 uur

Lunch

13.00 uur – 15.30 uur

Frank Joosten

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie

15.30 uur – 16.00 uur

Afsluiting, hapje en drankje 

 

Toelichting op het programma

Erik Ziengs

Erik Ziengs, Tweede Kamerlid voor de VVD en initiatiefnemer en indiener van het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules) geeft een presentatie over de inhoud van “zijn” wetsvoorstel en gaat daarover graag met u in discussie.

In zijn wetsvoorstel raken economische belangen de volksgezondheidsbelangen. Is dat anno 2019 nog erg? Sluit een dergelijke scheiding van deze belangen nog aan bij maatschappelijke behoeften en gewijzigde politieke inzichten?

Laat u inspireren en/of verrassen tijdens zijn presentatie. Neem kennis van zijn visie, stel uw brandende vragen en ga in discussie! Dit is het moment!

Frank Joosten

Frank Joosten zal tijdens de dag ook weer aansprekende en actuele jurisprudentie en nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied met u doornemen.

De volgende onderwerpen komen daarbij in ieder geval aan bod:

 • Verbieden van lachgas
 • Nieuwe regelgeving drones, bij onder meer evenementen
 • Helicopterlandingen bij evenementen
 • Wet Kansspelen op afstand en de gevolgen voor speelhallen
 • Verplichte melding ongebruikelijke transacties in relatie tot de Wet Bibob
 • Lokaal algeheel verbod op drugsgebruik (via APV) versus de Opiumwet
 • Relevantie Kelderluik-arrest Hoge Raad uit november 1965 bij de beoordeling van gevaarzetting
 • Toepassing artikel 25 Drank- en Horecawet (aanwezigheid van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in gastenkamer van een hostel)
 • Speelhallen en alcoholverstrekking
 • Artikel 6 EVRM (ondervragingsrecht) versus opleggen bestuurlijke boete DHw
 • Beoordeling kennelijke staat van dronkenschap in relatie tot artikel 20, lid 5 en 6 DHw.
 • Geweld onder invloed van alcohol of drugs
 • Bibobvragenformulier versus aanvraagformulier Model A – Drank- en Horecawet
 • Bibob-advies ouder dan 2 jaar: betreft het een geactualiseerd advies of een nadere toelichting?

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de start van de bijeenkomst. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

 

 

Aanmeldformulier

Informatiebijeenkomst bijzondere wetten
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.