zoeken

Ondermijning – inrichten integrale ondermijningstafel voor gemeenten

datum:

09 april 2020

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
prijs:

€ 849,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

We bespreken de opkomst van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Centrale thema’s zoals schijnbeheer, illegaal gokken, hennepteelt, drugslabs, mensenhandel, Outlaw motorgangs, vastgoedfraude, dekmantel bedrijven en horeca-gerelateerde vormen van ondermijning komen bij deze training aan de orde.

 • Informatie en Expertise Centra: wat betekent dit voor de samenwerking tussen jou en jouw veiligheidspartners?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw gemeente ondermijning een halt toe roept?
 • Wat zijn de verschijningsvormen van ondermijning?
 • Hoe bepaal je een strategie voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente?
 • Op welke manier kun je barrières opwerpen tegen criminele activiteiten?
 • Hoe voorkom je dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Hoe kun je criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in jouw gemeente? En hoe kun je gevestigde criminele netwerken weren?
 • Welke bestuurlijke instrumenten heb je tot jouw beschikking voor de aanpak van ondermijning?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle bestuurlijke aanpak van ondermijning?

Praktijkcasus: Integrale aanpak van ondermijning

Aan de hand van een praktijcase richten we tijdens de training een casustafel op. Hierbij bepaal je de gezamenlijke informatiepositie van jou en jouw veiligheidspartners.  Je analyseert welke criminele netwerken je met prioriteit aanpakt en je combineert strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale elementen om de impact te vergroten. Je vertaalt de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau.

Doelgroep

De training is bestemd voor gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers, BIBOB-coördinatoren, juristen Algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, UWV, criminologen en operationele/strategische analisten.

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Aanmelden

Tot 14 dagen voor de cursus. Wilt u later inschrijven, neemt u dan telefonisch contact op via:
 06 – 51 91 31 42.

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Deze training is zeer geschikt om incompany te geven. Interesse? Bel dan: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

Ondermijning – inrichten integrale ondermijningstafel voor gemeenten
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.