zoeken

2-daagse training Evenementen(coördinator) in de praktijk

data:

2 en 9 februari 2021

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
  • Frank Joosten

    Frank Joosten

    Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 1.495,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Ervaringen cursisten:

Absoluut heel nuttige training. Een hoop opgestoken in een goede mix van info, ervaringen en - zoals ik gewend ben van Frank - de juiste portie humor. Zeker een aanrader.

Inhoud

LET OP
Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is deze training geannuleerd.

 

In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product.

Het organiseren van een evenement, van wat voor aard of met welke omvang dan ook, brengt echter ook bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

Dat hebben we helaas gezien bij incidenten en rampen zoals die zich hebben voorgedaan bij de Friese Flora in Bovenkarspel (Legionellaramp tijdens bloemententoonstelling) (1999), Dance Valley festival in Velsen (verkeerschaos en onderkoelde bezoekers) (2001), de Nijmeegse vierdaagse (doden door extreme hitte) (2006), Koninginnedag (aanslag) (2009), Dancefestival Veronica Sunset Grooves (strandrellen Hoek van Holland) (2009), de Love Parade in Duisburg (doden door verdrukking) (2010), Pukkelpop in België (extreme wind) (2011) en Haaksbergen (doden en zwaargewonden bij een demonstratie met een monstertruck) (2014).

Bezoekers van een evenement moeten zich beschermd weten tegen de gevaren waartegen zij zichzelf niet kunnen of weten te wapenen. Diegenen die mogelijk gevaar tijdens een evenement veroorzaken (organisatoren, deelnemers, leveranciers e.d.) hebben daarbij een bijzondere en eerste verantwoordelijkheid. Zij moeten de risico’s van hun evenement kennen en kunnen beheersen.

De betrokken overheidsorganen hebben in dit kader een bijzondere verantwoordelijkheid. De burgemeester beoordeelt de evenementenvergunningsaanvraag.

De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen danwel te beperken.

Daarbij moet een belangenafweging plaatsvinden, moet worden bepaald welk niveau aan bescherming aan bezoekers, deelnemers en omgeving wordt geboden en moet het bestuursorgaan er daadwerkelijk voor zorgen dat alle besproken maatregelen en opgelegde voorschriften en beperkingen ook worden gecontroleerd. De evenementencoördinator is adviseur in het gehele proces.

Tijdens deze training wordt nadrukkelijk ingegaan op de veiligheidszorg bij evenementen, het identificeren van de verschillende risico’s en het op grond daarvan nemen van toepasselijke beheersmaatregelen. Crowdmanagement, het gebruik van social media is daarvan een belangrijk onderdeel.

Tijdens deze training worden tevens relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wordt het proces van vergunningverlening bij reguliere, aandachts- en risicovolle evenementen uitgebreid toegelicht en wordt de opbouw en uiteindelijke inhoud van de evenementenvergunning besproken.

Ook komt aan de orde in welk spanningsveld de evenementencoördinator terecht kan komen als het gaat om tegenstrijdige belangen, zoals enerzijds de gewenstheid van evenementen die immers goed zijn voor onder meer de recreatie, toerisme en de lokale economie en anderzijds de voorwaarden omtrent veiligheidsmaatregelen, waarbij die maatregelen juist als lastig en contraproductief worden ervaren. Een burgemeester heeft daar als primair verantwoordelijke portefeuillehouder ook een nadrukkelijke rol in. Hoe ga je om met druk vanuit politiek en lobby en met integriteitskwesties? Is veiligheid een deelbelang of een absolute voorwaarde voor het organiseren en houden van evenementen?

Doelgroep

(Aankomend) evenementencoördinatoren, vergunningmedewerkers, beleidsmedewerkers OOV en juristen Algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid.

Documentatie

Bij de start van de training krijgt u het door Frank Joosten geschreven handboek “Evenementen- in theorie en praktijk” uitgereikt.

 

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

 
Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

2-daagse training Evenementen(coördinator) in de praktijk

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, is het al langere tijd enorm lastig om trainingen en opleidingen op locatie aan te bieden en in te plannen. 

Zolang er geen duidelijkeid bestaat over het geven van de trainingen en opleidingen op locatie, blijft de Academie voor Bijzondere Wetten daarom helaas tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment aldus niet aanmelden voor een training of opleiding. Geplande trainingen en opleidingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. 

Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

We zijn momenteel wel doende met het ontwikkelen van aantal workshops die digitaal gegeven kunnen worden.

Houd alstublieft de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat