zoeken

2-daagse Powertraining Wet BIBOB (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)

data:

3 en 10 juni 2021

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
  • Frank Joosten

    Frank Joosten

    Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 1.495,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

LET OP
Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is deze training geannuleerd.

 

Het toepassen van de Wet Bibob is geen sinecure. De Wet Bibob is een ingewikkelde wet waarbij bestuurlijke en vooral juridische kennis van de toepassing van deze wet onontbeerlijk is.

Het valt bovendien niet mee om uit alle aangeleverde Bibobdocumenten op te maken of mogelijk sprake is van fraude, witwaspraktijken of andere financiële malversaties. Toch bestaan er in deze situaties over het algemeen patronen en dwarsverbanden die zeker te herkennen zijn. Het toepassen van de wet vraagt derhalve ook om het nodige financiële inzicht bij betrokkenen. 

 

Doelgroep

Vergunning- en beleidsmedewerkers, bibobcoördinatoren en juristen Algemeen Juridsche zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid met kennis van en ervaring met bijzondere wetgeving en de Awb, medewerkers van het RIEC.

Programma

Tijdens deze training wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de wet Bibob waarbij inzicht wordt gegeven in de juridische, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en financiële kant van het toepassen van de Wet Bibob. Aan de hand van vele praktijkdocumenten en -situaties wordt uitgelegd waar je op moet letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens moeten worden ingediend.

Voorts wordt besproken hoe op basis van de door een vergunningsaanvrager of –houder in het kader van de bij de Bibob-vragenlijst ingeleverde documenten, het gemeentelijke
Bibobonderzoek kan worden uitgevoerd, hoe en wanneer advies wordt gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB), welke rol een RIEC daarin kan spelen, hoe procedureslopen, hoe uiteindelijk de besluitvorming plaatsvindt en welke aspecten daarbij van belang zijn (vergewisplicht, anonimiseren advies, motiveringsplicht versus geheimhoudingsplicht, termijnen, schadeplichtigheid, recht op inzage advies LBB), gekoppeld aan de bespreking van actuele jurisprudentie en de nieuwste ontwikkelingen.

Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van de financiële huishouding van een bedrijf en de kritische beoordeling van de toepasselijke financiële documenten die (moeten) worden overgelegd met/bij het aanvraagformulier Bibob.

Hoe doen we dat? Tijdens deze training wordt de lesstof behandeld aan de hand van zeer gedetailleerd voorbeeldmateriaal dat u tijdens de les wordt uitgereikt. Dit lesmateriaal is ook goed te gebruiken als naslagwerk in uw dagelijkse praktijk. De voorbeelddocumenten maken onderdeel uit van een praktijkcasus en geven u een helder
beeld van de financiële administratie van een bedrijf.

Uitgelegd wordt wat het nut is van het beoordelen van deze documenten en hoe tussen de verschillende stukken gemakkelijk dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Stapsgewijs wordt u meegenomen in een juridisch én financieel onderzoek en leert u de juiste conclusies te trekken zodat u ook de juiste adviezen kunt geven aan het gemeentebestuur.

Documentatie

Tijdens de start van de training krijgt u het Handboek Horecarecht uitgereikt waarin de toepassing en uitvoering van de Wet Bibob uitvoerig is beschrevenen.

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

 
Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

2-daagse Powertraining Wet BIBOB (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat