zoeken

1-daagse verdiepingstraining Drank- en Horecawet

datum:

6 juni 2019

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
prijs:

€ 750,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

Met een rechtsgeldige drank- en horecavergunning mag in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatste en in een slijtersbedrijf voor gebruik elders dan ter plaatse. De vergunningsaanvraag wordt met name beoordeeld op de volksgezondheidsmotieven die aan de Drank- en Horecawet ten grondslag liggen.

Dat klink simpel, maar actuele kennis is onontbeerlijk om werkzaamheden te kunnen verrichten in het vakgebied van de Drank- en Horecawet.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen en aanpalende wet- en regelgeving maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld

Jurisprudentie geeft voorts dikwijls nieuwe uitleg aan bestaande wet- en regelgeving of houdt (oude) betekenissen juist in stand.

Dit rechtersrecht is nodig omdat een wet nooit alles kan regelen, er ontstaan altijd uitzonderings- en/of twijfelgevallen. Soms wordt er door de wetgever juist met opzet een keuzevrijheid aan de rechter gegeven. Kortom, jurisprudentie kleurt de wetten in, ook de Drank- en Horecawet.

Het is voor al diegenen die werkzaam zijn binnen het vakgebied van bijzondere wetten erg belangrijk om continue op de hoogte te zijn van de laatste uitspraken en nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied, mede om te voorkomen dat onjuiste toepassing kan leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties.

Specifieke kennis is dus vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

Programma

In deze verdiepingstraining worden complexe situaties die u bij het toepassen en uitvoeren van de Drank- en Horecawet zult tegenkomen, integraal besproken. U kunt daarbij, maar niet alleen, denken aan de volgende onderwerpen:

 • Leer van de formele rechtskracht in relatie tot een verkeerd verleende drank- en horecavergunning
 • Paracommercie en bestemmingsplannen
 • Inrichtingseisen en Bouwbesluit 2012
 • Horeca, detailhandel en dienstverlening
 • Intrekken vergunning en de beoordeling van het levensgedrag
 • Artikel 35-ontheffingen – in welke situaties
 • Voorschriften aan een drank- en horecavergunning – hoe en welke?
 • Proeverijen – welke vorm, waar en hoe?
 • Alcoholverstrekking, kansspelen en shisha-lounges
 • Wijziging leidinggevende bij rechts- en natuurlijke personen
 • Drank- en horecavergunning in relatie tot de horeca-exploitatievergunning
 • Openbare ordeverstoringen en intrekken drank- en horecavergunning
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Documentatie

 

Bij de start van de eerste trainingsdag krijgt u het door de docent geschreven “Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk” (2017) uitgereikt.  Voorts verkrijgt u het handige zakboekje met de Drank- en Horecawet en alle bijbehorende AMvB’s, ministeriële regelingen en overgangswetten.

 

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

1-daagse verdiepingstraining Drank- en Horecawet
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • 1. Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • 2. De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • 3. Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • 4. Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • 5. De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.