zoeken

Expertisecentrum Horecarecht

Het ECHR houdt de actualiteit bij, verstrekt vakinformatie aan gemeentelijke beleidsmedewerkers, handhavingsjuristen, vergunningmedewerkers, toezichthouders, politieambtenaren en bestuurders die werkzaam zijn op het gebied van de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Wet Bibob en gemeentelijke APV’s (regels omtrent horeca, evenementen, prostitutie, uitstallingen, standplaatsen, demonstraties, alcoholverboden, venten, collecteren, flyeren e.d.), Winkeltijdenwet en Zondagswet.

 

logo

 

[button text=”Bezoek de wesite” link=”http://echr.nl/” size=”long”]