zoeken

1-daagse (opfris)training Alcoholwet – voor toezichthouders

datum:

3 december 2024

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
 • Frank Joosten

  Frank Joosten

  Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 895,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

U bent gediplomeerd toezichthouder Drank- en Horecawet/Alcoholwet en ook als zodanig werkzaam in de praktijk.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet en is de wet daarmee op een aantal onderdelen gewijzigd en aangevuld.

Nadien, en wel op 15 augustus 2022, 1 juli 2023, 1 januari 2024 en 1 april 2024, is de wet  nogmaals aangepast.

De volgende wetswijziging staat ingepland voor 1 juli 2024.

Al deze wijzigingen zijn ook relevant voor het gemeentelijke toezicht op de Alcoholwet.

Mogelijk bent u niet elke dag bezig met het horecatoezicht en is een deel van de verkregen kennis weer wat weggezakt, of mogelijk komt u in de praktijk zaken tegen die, afgezet tegen de artikelen in de Alcoholwet, toch best lastig te beoordelen en te handhaven zijn.

Vaak moet u geconstateerde zaken in een breder perspectief plaatsen en aldus daarbij ook andere wet- en regelgeving betrekken, zoals de Wet op de kansspelen, APV, Winkeltijdenwet, bouwregelgeving of omgevingsplannen.

Al deze zaken komen uitgebreid aan bod tijdens deze 1-daagse training.

Programma

Programma

Tijdens deze opfristraining komen de volgende zaken aan bod:

 • Toelichting op de nieuwe definities in de Alcoholwet
 • Regels voor alcoholreclame
 • Register sociale hygiëne
 • Inrichtingseisen bij horeca- en slijtlokalen
 • Alcoholverstrekking in speelhallen en casino’s
 • Proeverijen in slijtersbedrijven
 • Verkoop op afstand en het toezicht
 • Leeftijdsverificatiesysteem en gewaarborgde werkwijze
 • Distributiepunten
 • Wederverstrekkingen en strafbaarheid
 • Aanwezigheidsverplichting leidinggevenden
 • Leeftijdseis medewerkers in horeca- en slijtlokalen
 • Wijzigingen in toezichthoudende bevoegdheden
 • Toezichthoudende bevoegdheden NVWA
 • Gemeentelijke verordenende bevoegdheden
 • Inzet en leeftijd testaankopers
 • Beslotenheid (is een ruimte besloten of niet?)
 • Zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken in een besloten ruimte
 • Recente wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor het gemeentelijke toezicht
 • Wetsvoorstel mengformules Alcoholwet
 • Verkoop van alcoholhoudende drank in winkels en dienstverlenende bedrijven;
 • Snackbar die alcoholhoudende drank verkoopt voor gebruik ter plaatse en elders dan ter plaatse;
 • Bingo’s en pokertoernooien in horecabedrijven, sportkantines, wijk- en speeltuingebouwen;
 • Verkoop van flessen bier, wijn, streekproducten en sterke drank op markten, braderieën, boerderijen en proeverijen

Doelgroep

Deze training is niet alleen geschikt voor toezichthouders Drank- en Horecawet/Alcoholwet, maar zeker ook voor medewerkers bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid.

Documentatie

Bij de start van de training krijgen de cursisten het nieuwe door de docent geschreven handboek ‘Alcoholwet – tekst en uitleg’ uitgereikt. Tevens wordt u het handige zakboekje uitgereikt met de Alcoholwet en het bijbehorende Alcoholbesluit en de Alcoholregeling.

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

1-daagse (opfris)training Alcoholwet – voor toezichthouders
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
  • De deelnemer is er mee bekend dat de betaling van de training of opleiding geschiedt overeenkomstig de Algemene voorwaarden. Dat betekent dat een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, lid 6 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht. Deze wettelijke rente is vastgesteld op 8%. Daarnaast worden bij niet-tijdige betaling en na verzending van een aanmaning incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,00.
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.