zoeken

2-daagse training Evenementenprocessen in de praktijk

data:

23 en 30 mei 2024

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
 • Frank Joosten

  Frank Joosten

  Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 1.650,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Ervaringen cursisten:

Absoluut heel nuttige training. Een hoop opgestoken in een goede mix van info, ervaringen en - zoals ik gewend ben van Frank - de juiste portie humor. Zeker een aanrader.

Inhoud

In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product.

Het organiseren van een evenement, van wat voor aard of met welke omvang dan ook, brengt echter ook bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en uiteraard de volksgezondheid.

Dat hebben we helaas gezien bij incidenten en rampen zoals die zich hebben voorgedaan bij de Friese Flora in Bovenkarspel (Legionellaramp tijdens bloemententoonstelling) (1999), Dance Valley festival in Velsen (verkeerschaos en onderkoelde bezoekers) (2001), de Nijmeegse vierdaagse (doden door extreme hitte) (2006), Koninginnedag (aanslag) (2009), Dancefestival Veronica Sunset Grooves (strandrellen Hoek van Holland) (2009), de Love Parade in Duisburg (doden door verdrukking) (2010), Pukkelpop in België (extreme wind) (2011) en Haaksbergen (doden en zwaargewonden bij een demonstratie met een monstertruck) (2014).

Bezoekers van een evenement moeten zich beschermd weten tegen de gevaren waartegen zij zichzelf niet kunnen of weten te wapenen. Diegenen die mogelijk gevaar tijdens een evenement veroorzaken (organisatoren, deelnemers, leveranciers e.d.) hebben daarbij een bijzondere en eerste verantwoordelijkheid. Zij moeten de risico’s van hun evenement kennen en kunnen beheersen.

De betrokken overheidsorganen hebben in dit kader een bijzondere verantwoordelijkheid. De burgemeester beoordeelt de evenementenvergunningsaanvraag.

De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen danwel te beperken.

Daarbij moet een belangenafweging plaatsvinden, moet worden bepaald welk niveau aan bescherming aan bezoekers, deelnemers en omgeving wordt geboden en moet het bestuursorgaan er daadwerkelijk voor zorgen dat alle besproken maatregelen en opgelegde voorschriften en beperkingen ook worden gecontroleerd. 

Tijdens deze training wordt nadrukkelijk ingegaan op het proces van vergunningverlening bij reguliere, aandachts- en risicovolle evenementen, het identificeren van de verschillende risico’s en het op grond daarvan nemen van toepasselijke beheersmaatregelen.  

Tevens worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde wet- en regelgeving, de daarbij behorende vergunningen en mogelijke ontheffingen.

Doelgroep

(Aankomend) evenementencoördinatoren, vergunningmedewerkers, beleidsmedewerkers OOV en juristen Algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid.

Documentatie

Bij de start van de training krijgt u het door Frank Joosten geschreven handboek “Evenementen- in theorie en praktijk” uitgereikt.

 

Programma

Dag 1 
 • Introductie en de veiligheidsutopie
 • Definities evenement c.a.
 • Toetsingsgronden
 • Toepasselijke wet- en regelgeving 
 • Betrokken adviespartners
 • APV-regeling
 • Bevoegdheden gemeentebestuur
 • Beleid
 • Partijen en verantwoordelijkheden
 • Valkuilen
 • Evenementenkalender
 • Intake-gesprekken
 • Vergunningenprocessen en kwantitatieve risico-analyse
 • Categorisering evenementen (0, A, B, C), diverse profielen 
 • Risico-inschatting
 • Indienings- en afhandeltermijnen 
Dag 2
 
 • Crowdmanagement / crowdcontrol (kort)
 • Wet bibob
 • Omgevingsplannen en evenementen
 • Bouwwerken en BBL
 • Constructieberekeningen
 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening 
 • Geluid(hinder) en evenementen
 • Ballonnen
 • Lachgas
 • Alcoholverstrekking tijdens evenementen
 • Warenwetgeving/voedselveiligheid
 • Kansspelen tijdens evenementen
 • Wegenverkeerswetgeving
 • Mobiliteitsplannen
 • Wedstrijden op de weg
 • Verkeersmaatregelen en -besluiten
 • Verkeersregelaars
 • Wet natuurbescherming (flora en fauna, stikstof)
 • Wet Dieren en dierenwelzijn
 • Evenementen en Zondagswet
 • Ontbranden vuurwerk
 • Winkeltijdenwet
 • Wet Luchtvaart en kabelballonnen
 • Drones bij evenementen
 • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen 2023
 • Register attractie en speeltoestellen (RAS)
 • Openluchtrecreatie
 • Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
 • Toezicht en handhaving
 • Politiewet 2012
 • Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
 • Evaluatiemomenten en klachtenregeling
 • Aansprakelijkheidsaspecten

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

 
Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

2-daagse training Evenementenprocessen in de praktijk
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
  • De deelnemer is er mee bekend dat de betaling van de training of opleiding geschiedt overeenkomstig de Algemene voorwaarden. Dat betekent dat een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, lid 6 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht. Deze wettelijke rente is vastgesteld op 8%. Daarnaast worden bij niet-tijdige betaling en na verzending van een aanmaning incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,00.
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.