zoeken

2-daagse training APV en Bijzondere Wetten

data:

19 en 26 november 2024

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
 • Frank Joosten

  Frank Joosten

  Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 1.650,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Ervaringen van cursisten:

Ik heb de tweedaagse cursus APV en bijzondere wetten gevolgd. Het is voor mij allemaal nieuw en heb geen gemeentelijke ervaring op dit gebied. De cursus was erg leerzaam, de stof wordt duidelijk en aan de hand van voorbeelden uitgelegd. Frank, bedankt voor je enthousiasme, ik heb een hoop geleerd!

Inhoud

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld. De inhoud is complex vanwege de veelheid aan onderwerpen. Dat maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk redelijk complex. Er zijn vele bijzondere wetten.

Bij deze tweedaagse training is daarom een selectie gemaakt van die bijzondere wetten waarmee de gemeenteambtenaar van de afdelingen Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken/Bijzondere Wetten en/of medewerkers van de Klant Contact Centra (KCC’S) het meest van doen hebben.

De diversiteit aan actuele onderwerpen, de combinatie van theorie, integraliteit, actualiteit en praktische toepassing, maakt deze training zeer geschikt voor medewerkers die voor het eerst kennismaken met het vakgebied van bijzondere wetten.

 

 

Doelgroep

Medewerkers van de afdelingen Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken/Bijzondere Wetten, Openbare Orde & Veiligheid en/of medewerkers van de (nieuwe) Klant Contact Centra (KCC’S).

Documentatie

Bij de start van de training krijgt het handboek ‘APV en bijzondere wetgeving’ uitgereikt, tezamen met het door Frank Joosten geschreven handboek ‘Alcoholwet’.

 

 

Programma

Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan de aard, strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van een aantal bepalingen/regels uit de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen, horeca, standplaatsen, uitstallingen, sampling, venten, collecteren), de Alcoholwet, de Wet op de kansspelen en de Wet Bibob. 

Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

 
Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

2-daagse training APV en Bijzondere Wetten
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
  • De deelnemer is er mee bekend dat de betaling van de training of opleiding geschiedt overeenkomstig de Algemene voorwaarden. Dat betekent dat een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, lid 6 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht. Deze wettelijke rente is vastgesteld op 8%. Daarnaast worden bij niet-tijdige betaling en na verzending van een aanmaning incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,00.
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.