zoeken

2-daagse training Horecarecht, in theorie en praktijk

data:

21 en 28 november 2024

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
 • Frank Joosten

  Frank Joosten

  Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 1.650,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Ervaringen cursisten:

Prima uitleg door Frank, veel praktijkvoorbeelden. Ik kan het iedereen aanbevelen deze cursus te volgen.

Ik had geen idee dat alle tijdens deze tweedaagse training behandelde onderwerpen zo nauw met elkaar waren verbonden. De training maak maar weer eens duidelijk dat je voor het toepassen van al die wetten en regeltjes echt moet weten hoe de hazen lopen. Frank weet dat haarfijn uit te leggen met vele aansprekende praktijkvoorbeelden en foto's uit die praktijk! Zeker een aanrader dus!

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de Alcoholwet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob. Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, vergunningverleners en juristen Algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid met kennis van en ervaring met bijzondere wetgeving en de Awb.

Programma

Dag 1

Algemeen

Alcoholwet

 • motieven van de wet
 • recente wetswijzigingen
 • Alcoholbesluit en Alcoholregeling
 • begrippen
 • terrassen
 • verschillende modellen / formulieren
 • winkels, benzinepompen, slijterijen, horecabedrijven
 • de aanvraag
 • moraliteitseisen
 • sociale hygiëne
 • inrichtingseisen / oude ontheffingen
 • paracommercie
 • bestuursreglement
 • proeverijen
 • loketverkoop
 • detailhandelsactiviteiten, dienstverlening in horeca
 • vergunningsplicht
 • termijnen
 • wijzigen inrichting
 • wijziging / melding leidinggevende
 • artikel 35-ontheffingen

Exploitatievergunningen

 • exploitatievergunningen
 • relatie met alcoholvergunning
 • voordelen en nadelen exploitatiestelsel
 • weigeringsgronden
 • bevoegdheid
 • geldigheidsduur vergunningen
 • bescherming woon- en leefklimaat
 • relatie omgevingsplan
 • terrassen, terrasvergunning, terrassenbeleid, relatie exploitatievergunning
 • sluitingstijden, venstertijden, cooling-down, ontheffingen
 • veiligheidsplannen
 • moraliteitsvereisten
Dag 2

Wet op de kansspelen

 • aanwezigheidsvergunning
 • bevoegdheid
 • verschillende soorten speelautomaten
 • gemeentelijke verordening
 • leeftijdsvereisten
 • hoog- en laagdrempeligheid
 • zelfstandige bezoekersstroom
 • samengestelde inrichtingen
 • merktekens
 • speelautomatenhallen
 • exploitatievergunning
 • praktijkvoorbeelden

Wet Bibob

 • de wet en het Besluit
 • toepassingsmogelijkheden in de praktijk
 • vragenformulieren
 • eigen onderzoeksmogelijkheden en juridische instrumenten
 • indicatoren
 • Bibob-register
 • adviesaanvraag Landelijk  bureau Bibob
 • notificatieplicht, geheimhouding
 • adviezen Landelijk Bureau Bibob
 • besluitvorming gemeentebestuur

Documentatie

Bij de start van de eerste trainingsdag krijgt u het lesmateriaal uitgereikt. Dat bestaat uit het handboek ‘Alcoholwet – tekst en uitleg – editie 1 januari 2024’ en het handboek ‘APV en bijzondere wetten – editie 1 januari 2024’.

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

 
Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

2-daagse training Horecarecht, in theorie en praktijk
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
  • De deelnemer is er mee bekend dat de betaling van de training of opleiding geschiedt overeenkomstig de Algemene voorwaarden. Dat betekent dat een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, lid 6 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht. Deze wettelijke rente is vastgesteld op 8%. Daarnaast worden bij niet-tijdige betaling en na verzending van een aanmaning incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,00.
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.