zoeken

2-daagse training Wet Bibob (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)

Het toepassen van de Wet bibob is geen sinecure. De Wet bibob is een ingewikkelde wet waarbij bestuurlijke en vooral juridische kennis van de toepassing van deze wet onontbeerlijk is.

Het valt bovendien niet mee om uit alle aangeleverde Bibobdocumenten op te maken of mogelijk sprake is van fraude, witwaspraktijken of andere financiële malversaties. Toch bestaan er in deze situaties over het algemeen patronen en dwarsverbanden die zeker te herkennen zijn. Het toepassen van de wet vraagt derhalve ook om het nodige financiële inzicht bij betrokkenen.