zoeken

1-daagse training Drank- en Horecawet – Processtappen

LET OP
Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is deze training geannuleerd.

 

Tijdens deze training komen de be- en afhandelprocessen aan bod van aanvragen om:

 1. Drank- en horecavergunningen voor commerciële horecabedrijven;
 2. Drank- en horecavergunningen voor paracommerciële rechtspersonen;
 3. Drank- en horecavergunningen voor slijtersbedrijven;
 4. Artikel 35-ontheffingen.

Voorts worden de navolgende processen besproken:

 1. Wijziging drank- en horecavergunning o.g.v. artikel 30 Drank- en Horecawet (wijziging inrichting);
 2. Wijziging aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning o.g.v. artikel 30a Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende).

Voor al deze hiervoor genoemde processtappen gelden eigen beoordelingscriteria en afhandelingseisen.
Tijdens deze training worden de cursisten stapsgewijs en aan de hand van de toepasselijke wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht.

Voorafgaand aan deze training wordt de cursisten het nieuwe “Handboek Drank- en Horecawet – processtappen” uitgereikt. In dit boek wordt hetgeen tijdens de training wordt besproken, uitgebreid toegelicht, mede aan de hand van vele afbeeldingen, handige checklist, voorbeeldformulieren en –brieven. 

Daarmee is deze training, tezamen met dit handboek, zeer geschikt voor diegenen die betrekkelijk nieuw zijn in dit vakgebied en die verantwoordelijk worden of zijn voor de afhandeling van de hiervoor genoemde aanvragen en meldingen.

2-daagse training Drank – en Horecawet

LET OP
Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is deze training geannuleerd.

 

Tijdens deze tweedaagse training Drank- en Horecawet wordt de wet artikelsgewijs besproken en toegelicht aan de hand van foto’s, praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

2-daagse training Horecarecht, in theorie en praktijk

LET OP
Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is deze training geannuleerd.

 

Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de Drank- en Horecawet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob en geluidsaspecten in en rondom horecabedrijven. Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder DHw

 
LET OP
Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is deze training geannuleerd.
 

In de Drank- en Horecawet staat in artikel 41 vermeld dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de door de burgemeester van die gemeente aangewezen ambtenaren. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ten aanzien van opleiding en bevoegdheden. Deze toezichthouder moet beschikken over een geldige BOAbevoegdheid binnen Domein I (Openbare ruimte) of Domein II (Milieu, Welzijn en Infrastructuur).

Om deze toezichthouder met succes te kunnen laten deelnemen aan het centrale examen, hebben wij de opleiding “Gemeentelijk toezichthouder Drank– en Horecawet” ontwikkeld. Om deel te nemen aan deze cursus moet de toezichthouder minimaal functioneren op mbo-niveau 3.

We hebben inmiddels al meer dan 900 kandidaten voor gemeenten  opgeleid. Daarbij realiseren we een slagingspercentage van meer dan 95%.

Lees hier de reviews van onze kandidaten.

Inhoud & opzet
Ad 1. – Theorie

Tijdens dit deel van de opleiding zal Frank Joosten met de deelnemers de gehele Drank- en Horecawet en de daarbij behorende besluiten, regelingen en overgangswetten bespreken in relatie tot het toezicht en opsporing. Alle vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige bedrijven zullen de revue passeren, als ook de alcoholverstrekking bij evenementen c.a.. Voorts komen alle ge- en verboden uit de Drank- en Horecawet aan bod en wordt ook het juridische (handhavings)kader met betrekking tot het toezicht uitgebreid besproken. Daarbij komt uiteraard ook het verschil tussen toezicht en opsporing uitgebreid aan bod en ook zullen de bevoegdheden die bij een BOA en de toezichthouder DHW horen uitgebreid worden besproken.

Ad. 2 – Uitvoering

Tijdens dit onderdeel wordt uiteraard ook veel aandacht besteed aan productherkenning, (leeftijdsgrenzen)inspectiemethodieken, communicatie richting de doelgroep(en), leeftijdsherkenning en de gezondheidsaspecten die bovenmatig alcoholgebruik met zich brengen.

Een ander groot onderdeel van de opleiding is het opstellen van boeterapporten. De deelnemers zullen leren aan welke eisen een boeterapport moet voldoen, hoe verzamelde strafbare feiten en omstandigheden objectief en eenduidig in een boeterapport moeten worden weergegeven, hoe, aan de hand van verschillende boetematrices, de aangetroffen situatie en de wettelijke norm duidelijk en schriftelijk in een boeterapport moeten worden verwoord. Voor deze lessen is het belangrijk dat u een laptop meeneemt!

1-daagse training Drank- en Horecawet – Processtappen

Tijdens deze training komen de be- en afhandelprocessen aan bod van aanvragen om:

 1. Drank- en horecavergunningen voor commerciële horecabedrijven;
 2. Drank- en horecavergunningen voor paracommerciële rechtspersonen;
 3. Drank- en horecavergunningen voor slijtersbedrijven;
 4. Artikel 35-ontheffingen.

Voorts worden de navolgende processen besproken:

 1. Wijziging drank- en horecavergunning o.g.v. artikel 30 Drank- en Horecawet (wijziging inrichting);
 2. Wijziging aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning o.g.v. artikel 30a Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende).

Voor al deze hiervoor genoemde processtappen gelden eigen beoordelingscriteria en afhandelingseisen.
Tijdens deze training worden de cursisten stapsgewijs en aan de hand van de toepasselijke wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht.

ATTENTIE:
Voor deze training is het maximum aantal deelnemers bereikt. U kunt zich dan ook niet meer aanmelden. 
Meer informatie over de eerst volgende training vindt u hier.

 

LET OP
Wanneer vaststaat dat de Drank- en Horecawet  per 01-01-2021 zal wijzigen in de nieuwe Alcoholwet, dan wordt in deze training, naast de toelichting op de niet gewijzigde onderdelen van de processtappen, uitgebreid stilgestaan bij de wetswijzigingen en de inhoud van het nieuwe Alcoholbesluit en de nieuwe Alcoholregeling en de gevolgen daarvan voor uw dagelijkse praktijk.
 

Voorafgaand aan deze training wordt de cursisten het nieuwe “Handboek Drank- en Horecawet – processtappen” uitgereikt. In dit boek wordt hetgeen tijdens de training wordt besproken, uitgebreid toegelicht, mede aan de hand van vele afbeeldingen, handige checklist, voorbeeldformulieren en –brieven. 

Wanneer de nieuwe Alcoholwet in werking treedt per 1 januari 2021, dan wordt u uiteraard het nieuwe Handboek Alcoholwet uitgereikt.

Daarmee is deze training, tezamen met dit handboek, zeer geschikt voor diegenen die betrekkelijk nieuw zijn in dit vakgebied en die verantwoordelijk worden of zijn voor de afhandeling van de hiervoor genoemde aanvragen en meldingen.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie