zoeken

12-dagen regeling – verlichting en meldingen

Vraag:

We hebben hier in de gemeente een tennisvereniging die betreffende de verlichting gebruik wil maken van de 12-dagen regeling. In de APV is opgenomen dat dit 10 dagen voordat de dag gebruikt wordt gemeld moet worden bij de gemeente. 12-dagen regeling is mogelijk op basis van het activiteitenbesluit.

Nu vraagt de tennisclub meestal een aantal dagen tegelijk aan en dat zijn er meer dan 12 . Het zijn er zelfs 24. maar ze gebruiken er maar 9 of 10 op jaarbasis.

Ze geven aan dat ze van te voren niet kunnen aangeven wanneer ze de dag nodig hebben. Dit heeft met het uitspelen van de wedstrijden te maken en soms ook met het weer.

Kunnen wij de melding op deze manier accepteren of is de dag als je die aanvraagt maar niet gebruikt omdat de wedstrijd toch eerder is afgelopen, dan verbruikt?

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag is niet te vinden in het Activiteitenbesluit, maar in het beleid dat de gemeente zelf zou moeten hebben vastgesteld naar aanleiding van het opnemen van deze bepaling (vanuit het Activiteitenbesluit in de APV). Derhalve wordt in dit kader terugverwezen naar het gemeentelijke beleid op dit punt.

Mogelijk staat in dit beleid niets te vinden over de wijze van omgaan met dit soort situaties. In dat geval is het verstandig om alsnog een dienaangaande regeling op te nemen in het beleid. Dit beleid moet dan wel opnieuw worden gepubliceerd en voorafgaande worden voorgelegd aan de betreffende instellingen.

Gebruikmaking is inderdaad afhankelijk van de duur van een wedstrijd en/of het weer op dat moment. Je zou kunnen opnemen in het beleid dat, voor zover de betreffende instelling daadwerkelijk gebruik wil gaan maken van al eerder aangevraagde/gereserveerde meldingen, dit uiterlijk voor een bepaalde periode (24 uur, 12 uur o.i.d.) moeten worden gemeld via een bepaald emailadres aan de gemeente. Gebeurt dat niet, dan wordt de eerder gedane melding meegeteld als ware het gebruikt.

Categorie: Veelgestelde vragen