zoeken

Aanvullen niet-complete aanvraag

Vraag

Binnen welke termijn moet een aanvankelijk ingeleverde niet complete aanvraag om vergunning worden aangevuld met de nog ontbrekende gegevens?

Antwoord

De lengte van deze termijn is niet in een wet vastgelegd, die bepaalt het bestuursorgaan zelf. Een redelijke termijn van aanvulling is twee weken (zie art. 4:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht). De termijn is uiteraard afhankelijk van de nog in te leveren documenten en ook van de vraag of de aanvrager deze documenten zelf kan verstrekken of dat daarvoor informatie moet worden opgevraagd bij derden (advocaat, accountant, andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld een verklaring omtrent het gedrag) of documenten vanuit het buitenland moeten worden opgestuurd.

Categorie: Veelgestelde vragen