zoeken

Afscheiding lokalen

Vraag

Wanneer is er sprake van 1 of van 2 lokaliteiten?

Antwoord

Of er sprake is van 1 of 2 lokaliteiten is bepaald in artikel 1, tweede lid van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In dit artikel wordt namelijk aangegeven dat aan elkaar grenzende ruimten als één lokaliteit worden beschouwd, wanneer zij zijn verbonden door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2,20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,40 m, of slechts zijn gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten. In de bijlage wordt een en ander door middel van een schets verduidelijkt.

Categorie: Veelgestelde vragen