zoeken

Afscheiding lokalen

Vraag

Wanneer is er sprake van 1 of van 2 lokaliteiten?

Antwoord

Of er sprake is van 1 of 2 lokaliteiten is bepaald in artikel 1, tweede lid van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In dit artikel wordt namelijk aangegeven dat aan elkaar grenzende ruimten als één lokaliteit worden beschouwd, wanneer zij zijn verbonden door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2,20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,40 m, of slechts zijn gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten. In de bijlage wordt een en ander door middel van een schets verduidelijkt.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat