zoeken

Alcoholhoudende drank in de keuken van een bedrijf zonder drank- en horecavergunning

Vraag

Is het toegestaan om in een horecabedrijf zonder drank- en horecavergunning alcoholhoudende drank in de keuken in voorraad te hebben ten behoeve van het bereiden van eetwaren waarin alcoholhoudende dranken worden verwerkt?

Antwoord

In artikel 25, lid 1, onder b, onderdeel 2 van de Drank- en Horecawet staat vermeld dat het degene die, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of horecabedrijf (dus met rechtsgeldige drank- en horecavergunning), een ruimte voor het publiek geopend houdt, is verboden in de voor het publiek niet toegankelijke delen van die ruimte alcoholhoudende drank in voorraad te hebben, tenzij het betreft het in voorraad hebben van alcoholhoudende drank ten behoeve van waren die uit onder meer alcoholhoudende drank worden vervaardigd.

Let wel, het gaat om alcoholhoudende drank, dus zowel om zwak-alcoholhoudende als sterke drank.

Het is aldus toegestaan om in een horecabedrijf zonder drank- en horecavergunning alcoholhoudende drank in de keuken in voorraad te hebben ten behoeve van het vervaardigen van eetwaren waarin alcoholhoudende dranken worden verwerkt.

Categorie: Veelgestelde vragen