zoeken

Automatisch vervallen van een drank en horecavergunning

Vraag

Ik heb een vraag over het automatisch vervallen van een drank- en horecavergunning.

Er is een vergunning verleend aan de eigenaar van een horeca-inrichting. Deze vergunning is gebruikt. Na enige tijd is de inrichting verhuurd en heeft de nieuwe exploitant ook een drank en horecavergunning voor deze inrichting gekregen. De 1e vergunning is door ons niet ingetrokken.

Mijn vraag is of de 1e vergunning automatisch is vervallen bij het verlenen van de 2e vergunning?

Zo niet, kan de 1e vergunning dan na een periode van 3 jaar weer gewoon gebruikt worden?

Antwoord

Volgens artikel 33 onder b DHW vervalt een vergunning wanneer gedurende een jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Dus als met de 1e vergunning gedurende een jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning is die van rechtswege vervallen.

Na een periode van 3 jaar kan deze vergunning (er van uitgaande dat er geen sprake is geweest van overmacht) dus niet meer worden gebruikt wegens het voordoen van de omstandigheid zoals beschreven in artikel 33 onder b DHW.

Intrekken van de vergunning kan overigens niet omdat dit geen intrekkingsgrond betreft zoals beschreven in artikel 31 DHW.

Categorie: Veelgestelde vragen