zoeken

Bewijsstukken sociale hygiëne

Vraag

Een leidinggevende heeft in het verleden een ander diploma, bijvoorbeeld een koksopleiding behaald. Is dat voldoende of moet hij/zij ook nog een verklaring Sociale Hygiëne hebben?

Antwoord

Het diploma kan  worden getoetst worden bij het SVH. Indien aan de vereisten wordt voldaan ontvangt hij/zij een verklaring sociale hygiëne.

Categorie: Veelgestelde vragen