zoeken

Bingo in horecalokaal

Vraag

Bij ons ligt de vraag van de plaatselijke speelcasino om ook een ruimte te mogen gebruiken voor het Bingo spel.

Dat zal dus een commerciële bingo zijn. Volgens de Wet op de Kansspelen valt bingo onder een klein kansspel. Hierbij wordt echter vermeld dat dit alleen door een vereniging mag worden georganiseerd en de opbrengst moet gaan naar een genoemd, niet met het algemeen belang strijdig doel.

Doel van dit casino is natuurlijk puur commercieel. Mag dit casino dus bingo’s houden?

Antwoord

Volgens artikel 7d
 van de wet wordt als klein kansspel aangemerkt het kienspel (bingo), vogelpiekspel, rad van avontuur en vergelijkbare, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vormen van kansspel.

Bingo is een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen. Er moet aan vier voorwaarden worden voldaan wil er sprake zijn van een bingo.

  1. Een bingo kan uitsluitend worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste drie jaar bestaat.
  2. Deze vereniging heeft een krachtens de statuten duidelijk omschreven doel, niet zijnde de organisatie van kansspelen.
  3. De bingo moet georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang en het doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.
  4. De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen mogen per spelronde/serie of set niet meer bedragen dan € 400,– en de gezamenlijke waarde daarvan mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst.

Alhoewel in artikel 7d van de Wok staat vermeld dat alleen een vereniging mag organiseren, blijkt uit een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 15 april 1986 (AB 1986/457) dat ook een stichting bingo’s mag organiseren, Een stichting, zo stelt de Afdeling onderscheidt zich materieel weinig of niet van een vereniging, voor zover wel wordt voldaan aan het overige bepaalde in genoemd artikel 7d.

Het organiseren van een bingo is niet aan een vergunning gebonden. Wel moet de bingobijeenkomst uiterlijk veertien dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente. De gemeente heeft de bevoegdheid om voorschriften voor zo’n bijeenkomst vast te stellen. Die worden dan opgenomen in een beleidsdocument of in een gemeentelijke verordening.

Bingo’s die niet aan de vier hiervoor beschreven voorwaarden voldoen, waaronder commerciële, bedrijfsmatige bingo’s, zijn in geen geval kleine kansspelen en vallen dus onder de vergunningplicht van artikel 1 van de Wok. Zonder vergunning is een commerciële bingo een illegaal kansspel.

Overtreding is strafbaar.

Categorie: Veelgestelde vragen