zoeken

Cafégedeelte en terras van horecabedrijf gescheiden door gemeentegrens – hoe zit dat met de drank- en horecavergunning?

Vraag

In onze gemeente ligt (vlak bij de gemeentegrens) een terras die hoort bij een horeca-inrichting. Op het terras wordt ook drank geschonken. De horeca-inrichting ligt in de buurgemeente. Alleen het terras ligt in onze gemeente. De buurgemeente heeft in 2012 een DHW-vergunning en horecaexploitatievergunning verleend, ook voor het terras. Maar recent bleek dat het terras in onze gemeente ligt. En de buurgemeente is daarover niet bevoegd. We willen graag het terras in onze gemeente legaliseren maar kan dat wel?

En hoe kunnen we dat legaliseren? De inrichting ligt namelijk niet in onze gemeente. Maar een terras moet altijd bij een inrichting horen. Kunt u mij adviseren?

Antwoord

Vervelend dat deze situatie niet te legaliseren is, terwijl hier feitelijk sprake is van een regulier horecabedrijf waar kennelijk alleen een gemeentegrens doorheen loopt.

Vanwege die grens ontstaat de situatie dat de burgemeester van de buurgemeente niet bevoegd is het terras te betrekken bij de betreffende DH-vergunning omdat dat deel in uw gemeente  ligt en uw burgemeester geen DH-vergunning omdat de binneninrichting van het bedrijf in de buurgemeente ligt. Het verlenen van een drank- en horecavergunning voor alleen een terras is op grond van artikel 7 Drank- en Horecawet niet mogelijk.

Wellicht kunt u eens navragen bij de collegae van de gemeente Alphen-Chaam hoe een en ander aldaar is geregeld bij café Moskes. Het kleine witte café staat in België én in Nederland. De bar en de ‘privaat’ erachter staan in België, de rest van het café steekt Nederland in. Wie de voordeur verlaat, stapt op Belgische kasseien, wie via de achterdeur het pand verlaat, staat op de parkeerplaats in Nederland. Het terras zal gedeeltelijk in Nederland liggen.

Een andere optie is om deze vraag via de werkgroep Openbare Inrichtingen van de VNG uit te zetten bij andere gemeenten die voor een mogelijk vergelijkbare situatie hebben gestaan.

Categorie: Veelgestelde vragen