zoeken

Capaciteit horecatoezicht

Vraag

Hoeveel toezichthouders heeft mijn gemeente nodig om het DHW-toezicht uit te kunnen voeren?

Antwoord

De benodigde toezichtcapaciteit kunt u bepalen op basis van  een handhavingsplan voor uw gemeente. In het handhavingsplan bepaalt u:

 • het aantal controles per jaar
 • het soort controles (basiscontrole, leeftijdsgrenzencontrole)
 • de duur van de controles
 • of de controles worden gecombineerd met andere controles
 • of de controles alleen of in duo worden uitgevoerd, etc.

Het is van belang zo mogelijk meer dan 1 persoon aan te wijzen voor deze taak, in verband met vervanging en eventuele duo-controles.

Voorbeeldberekening
Stel uw gemeente heeft 300 alcoholverkopende bedrijven (horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines, evenementen, cafetaria’s, etc.); waarvan 50 leeftijdsgrenzen hotspots (bedrijven waar jongeren alcohol proberen te kopen).

Uw gemeente heeft het volgende jaarplan:

 • bij ieder bedrijf 1x per jaar een basiscontrole uitvoeren
 • bij de hot spots 4x een leeftijdsgrenzencontrole uitvoeren

Gemiddelde duur van de typen controles (op basis van ervaringen NVWA):

 • basiscontrole: ½ uur
 • leeftijdsgrenzencontrole: 1½ uur

Voor de uitvoering van de controles op basis van het jaarplan is nodig:

 • basiscontroles 150 uur
 • leeftijdsgrenzencontroles 300 uur

Totaal is dit dus 450 uur aan controle-uren.

Verder moet u met het volgende rekening houden:

 • voor de administratietijd (bijvoorbeeld het schrijven van boeterapporten) en de reistijd moet aanvullend tijd worden gereserveerd.
 • veelal worden leeftijdsgrenzencontroles (zeker in de nachtelijke uren en tijdens evenementen) in duo uitgevoerd. Hiervoor moet aanvullend tijd worden gereserveerd.
 • bij deze berekening is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de DHW-controles gecombineerd kunnen worden met andere controles. Hierdoor kan tijd worden bespaard.

Back office
Naast de toezichtcapaciteit (front office) moet u ook rekening houden met extra capaciteit in de back office: voor juridische medewerkers, voor vergunningverleners en voor het in kaart brengen van hot spots e.d.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie