zoeken

Capaciteit horecatoezicht

Vraag

Hoeveel toezichthouders heeft mijn gemeente nodig om het DHW-toezicht uit te kunnen voeren?

Antwoord

De benodigde toezichtcapaciteit kunt u bepalen op basis van  een handhavingsplan voor uw gemeente. In het handhavingsplan bepaalt u:

 • het aantal controles per jaar
 • het soort controles (basiscontrole, leeftijdsgrenzencontrole)
 • de duur van de controles
 • of de controles worden gecombineerd met andere controles
 • of de controles alleen of in duo worden uitgevoerd, etc.

Het is van belang zo mogelijk meer dan 1 persoon aan te wijzen voor deze taak, in verband met vervanging en eventuele duo-controles.

Voorbeeldberekening
Stel uw gemeente heeft 300 alcoholverkopende bedrijven (horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines, evenementen, cafetaria’s, etc.); waarvan 50 leeftijdsgrenzen hotspots (bedrijven waar jongeren alcohol proberen te kopen).

Uw gemeente heeft het volgende jaarplan:

 • bij ieder bedrijf 1x per jaar een basiscontrole uitvoeren
 • bij de hot spots 4x een leeftijdsgrenzencontrole uitvoeren

Gemiddelde duur van de typen controles (op basis van ervaringen NVWA):

 • basiscontrole: ½ uur
 • leeftijdsgrenzencontrole: 1½ uur

Voor de uitvoering van de controles op basis van het jaarplan is nodig:

 • basiscontroles 150 uur
 • leeftijdsgrenzencontroles 300 uur

Totaal is dit dus 450 uur aan controle-uren.

Verder moet u met het volgende rekening houden:

 • voor de administratietijd (bijvoorbeeld het schrijven van boeterapporten) en de reistijd moet aanvullend tijd worden gereserveerd.
 • veelal worden leeftijdsgrenzencontroles (zeker in de nachtelijke uren en tijdens evenementen) in duo uitgevoerd. Hiervoor moet aanvullend tijd worden gereserveerd.
 • bij deze berekening is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de DHW-controles gecombineerd kunnen worden met andere controles. Hierdoor kan tijd worden bespaard.

Back office
Naast de toezichtcapaciteit (front office) moet u ook rekening houden met extra capaciteit in de back office: voor juridische medewerkers, voor vergunningverleners en voor het in kaart brengen van hot spots e.d.

Categorie: Veelgestelde vragen