zoeken

Cateringactiviteiten

Vraag

Is voor een slagerij uitsluitend een DHW-vergunning nodig als hij bij zijn cateringactiviteiten sterke drank levert?

Antwoord

Wanneer een slagerij tevens een partijencateringbedrijf exploiteert, is het bepaalde in artikel 19 DHW van toepassing. In genoemd artikel 19, lid 1 is bepaald dat een partijen-cateringbedrijf gelegenheid mag bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. Onder partijen-catering wordt verstaan het, gepaard gaande met dienstverlening, bedrijfsmatig verstrekken van gerechten en dranken voor gebruik bij besloten partijen op een door een opdrachtgever te bepalen plaats, die slechts incidenteel beschikbaar is voor dergelijke partijen.

Als voldaan wordt aan voornoemde onderstreepte voorwaarden, is het geen vergunning nodig en mag sterke drank worden verstrekt. Verzorgt dit cateringbedrijf steeds op de zelfde plek de gerechten en de alcoholhoudende dranken, dan moet voor die locatie een drank- en horecavergunning worden aangevraagd of moet er voor die locatie een dh-vergunning zijn afgegeven.

Categorie: Veelgestelde vragen