zoeken

Gratis alcohol in buurthuis

Vraag

Als in een buurthuis of kantine alcohol wordt geschonken om niet kan dit dan zonder DHW? Naar mijn idee is het dan toch een horecalokaliteit, aan de andere kant stelt de wet “anders dan om niet”.

Antwoord

Als in een buurthuis gratis alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dan is er in dit geval nog steeds sprake van een bedrijfsmatige verstrekking en is op grond van artikel 3 DHW daarvoor een vergunning benodigd.

Zou het gaan om een gratis verstrekking die bovendien niet als bedrijfsmatig kan worden gekwalificeerd, dan kan geen drank- en horecavergunning verleend worden. Dat betekent echter niet dat er dan alcoholhoudende dranken kunnen worden verstrekt. In zo’n situatie geldt het bepaalde in artikel 25, lid 1 onder a DHW. In dat artikel is bepaald dat, voor zover er geen sprake is van de rechtmatige uitoefening van het horecabedrijf, in een ruimte die voor het publiek toegankelijk wordt gehouden, geen alcoholhoudende dranken aanwezig mogen zijn. Lid 2 van genoemd artikel stelt vervolgens dat in zo’n situatie ook niet mag worden toegestaan dat er alcoholhoudende dranken worden genuttigd.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie