zoeken

Handelingen genoemd in Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf

Vraag

Artikel 1 van de DHW bevat onder meer de begripsbepaling ‘slijtersbedrijf’. De daarin genoemde handelingen zijn nader uitgewerkt in het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf. Het opschrift van dit Besluit verwijst naar artikel 3, lid 3 van de DHW. Later wordt nogmaals verwezen naar artikel 3, derde, vierde en vijfde lid van de DHW. Het huidige artikel 3 van de DHW kent genoemde leden echter niet meer.

Is het Besluit aanvulling omschrijving slijterbedrijf nu – de basis ontbreekt – nog wel geldig?

Antwoord

Op 13 april 2000 is de Wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet vastgesteld (Stb. 184). De betreffende integrale tekst van de toen nieuwe Drank- en Horecawet is in dat kader ook in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2000, 185).  De toenmalige wijziging van de Drank- en Horecawet had tot gevolg dat diverse besluiten krachtens de Drank- en Horecawet aangepast moesten worden, waaronder het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf.

In het Besluit van 11 oktober 2000, houdende wijziging van het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf, wordt in de betreffende toelichting dan ook opgemerkt dat, als gevolg van de vernummering van de artikelen van de Drank- en Horecawet, de verwijzing in de aanhef van het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf naar artikel 3, derde, vierde en vijfde lid, van de Drank- en Horecawet gelezen dient te worden als een verwijzing naar artikel 1, eerste lid, van deze wet.

Kortom, alles is goed geregeld alleen is dat niet altijd duidelijk als je alleen kijkt naar de aanhef van het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf. Je moet dan eigenlijk ” onder water”  kijken.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat