zoeken

In werking zijn van de mechanische afzuiginstallatie

Vraag

Wanneer dient een mechanische afzuiginstallatie in een horecalokaliteit in werking te zijn?

 

Antwoord

In artikel 5, lid 1 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet moet elk horecalokaal volgens artikel 5 zijn voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte. In deze bepaling staat niet dat de installatie ook in werking moet zijn gedurende de openingstijd van het horecalokaal. Het lijkt uiteraard wel logisch en ook naar de geest van de wet, maar het Besluit geeft geen verplichting daartoe.

 

Categorie: Veelgestelde vragen