zoeken

Internetverkoop: leeftijdscontrole

Vraag

Wie controleert op leeftijd bij internetverkoop?

Nu bestelt iemand sterke drank. Wordt betaald en het wordt aan huis afgeleverd. Nu doet er iemand van 15 jaar open. En dan?

Wie doet de leeftijdsgrenscontrole?

Antwoord

Bij internetverkoop van alcoholhoudende dranken geldt uiteraard ook het bepaalde in artikel 20, lid 1 van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat de slijter en/of diens medewerker, die de via internet bestelde fles sterke dranken aan huizen van particulieren komt afleveren, zich moet vergewissen van de leeftijdsgrens van de ontvanger. Bij twijfel moet ook hier gevraagd worden om legitimatie. Is er geen persoon van 18 jaar of ouder aanwezig om de bestelde drank in ontvangst te nemen, dan mag die fles niet worden verstrekt en moet de fles op een later moment opnieuw worden aangeboden.

Helaas is dit de theorie en blijkt uit mysteryshoponderzoeken dat jongeren onder de leeftijd van 18 jaar in dergelijke situaties helaas gewoon aan deze sterke dranken kunnen komen. Er staat geen toezichthouder achter elk tuinhek of elke tuinschutting. En aldus zal in voorkomende gevallen artikel 20 DHW worden overtreden. De slijter zal zich professioneel moeten opstellen en geen dranken moeten verstrekken aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar. Mogelijk ligt goede mondelinge en schriftelijke voorlichting voor deze bedrijven in uw gemeente in de rede. Het is altijd goed om een (waarschuwend) gesprek te hebben met een betreffende slijter waarvan bekend is dat deze in dit kader het bepaalde van artikel 20, lid 1 DHW niet naleeft.

Leeftijdscontroles (naleving artikel 20 DHW) worden uitgevoerd door de toezichthouders zoals bedoeld in artikel 41, lid 1 onder b en lid 2 onder b DHW juncto artikel 2, lid 2 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren DHW.

Categorie: Veelgestelde vragen