zoeken

Leidinggevende zonder directe bemoeienis

Vraag

Kan een vennoot van een vennootschap onder firma (VOF) ook aangeven dat hij geen leidinggevende is omdat hij geen bemoeienis heeft met het bedrijf?

Antwoord

De burgemeester zal moeten beoordelen of de vennoot door middel van zijn verklaring aannemelijk heeft gemaakt dat hij daadwerkelijk geen bemoeienis heeft met het bedrijf. Dit is in principe echter niet aannemelijk in het geval van een VOF. Als de vennoot een van de navolgende werkzaamheden verricht is sprake van leidinggeven:

 • het bepalen van het inkoopbeleid
 • het vaststellen van de prijzen
 • het doen van investeringen en het regelen van de financieringen
 • het afsluiten van overeenkomsten
 • toezicht op en het voeren van de administratie
 • het personeelsbeleid
 • maken van reclame en het verzorgen van de correspondentie
 • budgetbewaking
 • vaststelling van de dagelijkse werkverdeling
 • uitoefening dagelijkse toezicht op het personeel
 • behandeling van klachten
 • zorg voor aanvulling van de voorraden
 • controle op dagelijkse inkomsten en uitgaven
 • bijhouden van dagelijkse boekhouding
Categorie: Veelgestelde vragen