zoeken

Leidinggevende zonder directe bemoeienis

Vraag

Kan een vennoot van een vennootschap onder firma (VOF) ook aangeven dat hij geen leidinggevende is omdat hij geen bemoeienis heeft met het bedrijf?

Antwoord

De burgemeester zal moeten beoordelen of de vennoot door middel van zijn verklaring aannemelijk heeft gemaakt dat hij daadwerkelijk geen bemoeienis heeft met het bedrijf. Dit is in principe echter niet aannemelijk in het geval van een VOF. Als de vennoot een van de navolgende werkzaamheden verricht is sprake van leidinggeven:

 • het bepalen van het inkoopbeleid
 • het vaststellen van de prijzen
 • het doen van investeringen en het regelen van de financieringen
 • het afsluiten van overeenkomsten
 • toezicht op en het voeren van de administratie
 • het personeelsbeleid
 • maken van reclame en het verzorgen van de correspondentie
 • budgetbewaking
 • vaststelling van de dagelijkse werkverdeling
 • uitoefening dagelijkse toezicht op het personeel
 • behandeling van klachten
 • zorg voor aanvulling van de voorraden
 • controle op dagelijkse inkomsten en uitgaven
 • bijhouden van dagelijkse boekhouding
Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat