zoeken

Mechanische ventilatie

Vraag

Moet de mechanische ventilatie in de horecalokaliteit gedurende de openingstijden ook in gebruik zijn?

Antwoord

Nee, in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet is alleen bepaald dat elke horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting.

Categorie: Veelgestelde vragen