zoeken

Meerdere drank- en horecavergunningen op één locatie

Vraag

Is het ook mogelijk om voor één inrichting, twee afzonderlijke (paracommerciële) horecavergunningen te verlenen? We hebben te maken met een kantine, die door 2 verschillende verenigingen wordt gebruikt. Allebei willen ze ook alcoholhoudende drank schenken, dus moeten ze beschikken over een horecavergunning. Of moeten ze een gezamenlijke stichting of zo opzetten om van dezelfde (paracommerciële) horecavergunning gebruik te kunnen maken?

Antwoord

Het is vanuit de Drank- en Horecawet bezien geen enkel probleem om meerdere drank- en horecavergunningen af te geven op hetzelfde adres. De beide leidinggevenden van de beide paracommerciële instellingen moeten voldoen aan de eisen van artikel 8 DHW en uiteraard moet worden voldaan aan de inrichtingseisen. Wanneer daaraan wordt voldaan en aan alle andere eisen van de wet, dan kan voor beide instellingen een aparte dh-vergunning worden verleend voor hetzelfde adres. Iedere rechtspersoon moet wel in het bezit zijn van een geldige DHW-vergunning. In verband met het toezicht moet het duidelijk zijn wie wanneer het horecabedrijf uitoefent en dus verantwoordelijk is.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, is het al langere tijd enorm lastig om trainingen en opleidingen op locatie aan te bieden en in te plannen. 

Zolang er geen duidelijkeid bestaat over het geven van de trainingen en opleidingen op locatie, blijft de Academie voor Bijzondere Wetten daarom helaas tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment aldus niet aanmelden voor een training of opleiding. Geplande trainingen en opleidingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. 

Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

We zijn momenteel wel doende met het ontwikkelen van aantal workshops die digitaal gegeven kunnen worden.

Houd alstublieft de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat