zoeken

Onmiddelijke nabijheid

Vraag

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘in de onmiddellijke nabijheid’ in artikel 7 derde lid?

Antwoord

In de drank- en horecawet is ‘onmiddellijke nabijheid’ niet gedefinieerd. Van Dale geeft voor het woord nabijheid de uitleg: ‘directe omgeving’. De NVWA hanteert twee criteria. Ten eerste mag er geen enkel misverstand bestaan over de vraag bij welke besloten ruimte het terras behoort. Ten tweede moet het altijd mogelijk blijven om het terras vanuit de besloten ruimte van dranken te voorzien.

 

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat