zoeken

Onmiddelijke nabijheid

Vraag

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘in de onmiddellijke nabijheid’ in artikel 7 derde lid?

Antwoord

In de drank- en horecawet is ‘onmiddellijke nabijheid’ niet gedefinieerd. Van Dale geeft voor het woord nabijheid de uitleg: ‘directe omgeving’. De NVWA hanteert twee criteria. Ten eerste mag er geen enkel misverstand bestaan over de vraag bij welke besloten ruimte het terras behoort. Ten tweede moet het altijd mogelijk blijven om het terras vanuit de besloten ruimte van dranken te voorzien.

 

Categorie: Veelgestelde vragen