zoeken

Onmiddellijke nabijheid toiletten

Vraag

In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet is bepaald dat de toiletten zich moeten bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit. Wanneer is er sprake van ‘in de onmiddellijke nabijheid’?

 

Antwoord

Dit betekent dat de toiletten zonder omwegen of oponthoud op een kleine afstand van de horecalokaliteit gelegen moeten zijn. Om te beoordelen of toiletten zich in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit bevinden moet niet alleen de te overbruggen afstand worden bekeken maar moet ook de ligging van de toiletten en de weg er naar toe worden meegewogen. Voor elke situatie moeten dan ook al deze afwegingen worden gemaakt.

Categorie: Veelgestelde vragen