zoeken

Onmiddellijke nabijheid toiletten

Vraag

In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet is bepaald dat de toiletten zich moeten bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit. Wanneer is er sprake van ‘in de onmiddellijke nabijheid’?

 

Antwoord

Dit betekent dat de toiletten zonder omwegen of oponthoud op een kleine afstand van de horecalokaliteit gelegen moeten zijn. Om te beoordelen of toiletten zich in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit bevinden moet niet alleen de te overbruggen afstand worden bekeken maar moet ook de ligging van de toiletten en de weg er naar toe worden meegewogen. Voor elke situatie moeten dan ook al deze afwegingen worden gemaakt.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, is het al langere tijd enorm lastig om trainingen en opleidingen op locatie aan te bieden en in te plannen. 

Zolang er geen duidelijkeid bestaat over het geven van de trainingen en opleidingen op locatie, blijft de Academie voor Bijzondere Wetten daarom helaas tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment aldus niet aanmelden voor een training of opleiding. Geplande trainingen en opleidingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. 

Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

We zijn momenteel wel doende met het ontwikkelen van aantal workshops die digitaal gegeven kunnen worden.

Houd alstublieft de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat