zoeken

Oppervlakte-eis bij kaaswinkel die wijnen verkoopt.

Vraag

Hierbij een vraag met betrekking tot artikel 18 lid 2 sub b Drank- en Horecawet.

Het betreft een winkel met een totale oppervlakte van 66 m2. Het betreft een kaaswinkel die ook wijnen verkoopt.

In de winkel staat ook een toonbank. De vraag is nu:

Moeten we de toonbank in het gehele oppervlakt meenemen om te bepalen of deze winkel voldoet aan minmaal 15 m2 om de wijnen te mogen verkopen?

Antwoord

Een kaaswinkel waarin zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik elders dan ter plaatse valt onder de uitzonderingen van artikel 18, lid 2 onder a van de Drank- en Horecawet. Het betreft hier een winkel waarin in overwegende mate levensmiddelen worden verkocht.

Voor een dergelijke winkel geldt niet het oppervlakte-vereiste zoals vermeld in artikel 18, lid 2 onder b van de Drank- en Horecawet. Die eis geldt alleen voor een warenhuis met een levensmiddelenafdeling met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m. waarop een gevarieerd assortiment aan verpakte en onverpakte eetwaren wordt verkocht.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat