zoeken

Overgangsrechten plafondhoogte horecalokaal

Vraag

Moet de vergunning van een horecabedrijf worden ingetrokken, als de hoogte-eis voorheen voldeed aan de eisen gesteld in het oude Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet maar na inwerkingtreding van het nieuwe Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet niet langer aan de daar bepaalde hoogte-eis voldoet?

Antwoord

Nee, indien het horecabedrijf voorheen voldeed aan de hoogte eisen gesteld in het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet en niet langer aan de hoogte eisen voldoet gesteld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet hoeft de destijds afgeven DHW-vergunning niet te worden ingetrokken. Er is sprake van overgangsrecht.

Categorie: Veelgestelde vragen