zoeken

Paracommercie en bejaardentehuis

Vraag

Ik vraag mij af of een bejaardentehuis onder een paracommerciële instelling valt en daarmee ook gebonden is aan de DHW?

Antwoord

Een bejaardentehuis richt zich niet op activiteiten zoals opgesomd in artikel 1, lid 1 DHW, zijnde activiteiten van educatieve, recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, godsdienstig of levensbeschouwelijke aard. Een bejaardentehuis levert intra en extramurale zorg.

Dat betekent feitelijk dat een bejaardentehuis in het kader van de toepassing DHW niet kan worden gekwalificeerd als een paracommerciële instelling. Vaak overigens wordt het horecagedeelte uitbesteed aan een bedrijfscateraar die dan vervolgens een reguliere d-vergunning aanvraagt.

Overigens zie je in den lande wel de trend dat in dergelijke situaties toch wordt geopteerd voor een paracommerciële vergunning, maar dat is dus ten onrechte. Vervolgens valt zo’n bejaardentehuis dan ook onder de paracommerciële verordening en zal het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard c.a. juist worden verboden of beperkt, en dat is vaak niet in het belang van de bewoners van de instelling.

Categorie: Veelgestelde vragen