zoeken

Paracommercie en bejaardentehuis

Vraag

Ik vraag mij af of een bejaardentehuis onder een paracommerciële instelling valt en daarmee ook gebonden is aan de DHW?

Antwoord

Een bejaardentehuis richt zich niet op activiteiten zoals opgesomd in artikel 1, lid 1 DHW, zijnde activiteiten van educatieve, recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, godsdienstig of levensbeschouwelijke aard. Een bejaardentehuis levert intra en extramurale zorg.

Dat betekent feitelijk dat een bejaardentehuis in het kader van de toepassing DHW niet kan worden gekwalificeerd als een paracommerciële instelling. Vaak overigens wordt het horecagedeelte uitbesteed aan een bedrijfscateraar die dan vervolgens een reguliere d-vergunning aanvraagt.

Overigens zie je in den lande wel de trend dat in dergelijke situaties toch wordt geopteerd voor een paracommerciële vergunning, maar dat is dus ten onrechte. Vervolgens valt zo’n bejaardentehuis dan ook onder de paracommerciële verordening en zal het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard c.a. juist worden verboden of beperkt, en dat is vaak niet in het belang van de bewoners van de instelling.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat