zoeken

Sterke drankverstrekking door paracommerciële instellingen

Vraag

De gemeenteraad van onze gemeente wil in de paracommerciële verordening een regel opnemen zodat bepaalde paracommerciële instellingen wel sterke dranken mogen schenken.

Ik stel dat dit niet kan volgens artikel 12 lid 2 Drank- en Horecawet omdat zij geen slijtlokaliteit zijn.

Inmiddels weten wij dat ook twee andere gemeenten schenken van sterke dranken in hun verordening hebben opgenomen.

Wat is nu mogelijk ?

Antwoord

In artikel 12, lid 2 Drank- en Horecawet is het verbod opgenomen om sterke drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een slijtlokaliteit die in de vergunning is vermeld. In de onderstaande casus gaat het echter niet om een slijtersbedrijf, maar om een horecabedrijf uitgeoefend door een paracommerciële instelling. Het bepaalde in artikel 12, lid 2 DHW is derhalve niet van toepassing voor de verstrekking van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse zoals dat plaatsvindt bij paracommerciële instellingen.

Op grond van het bepaalde in artikel 25a, lid 2 onder b van de Drank- en Horecawet kunnen gemeenteraden bij gemeentelijke verordening het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank in inrichtingen verbieden of aan beperkingen onderwerpen. Bij deze gemeentelijke verordening kan nl. worden bepaald dat de burgemeester volgens bij die verordening te stellen regels voorschriften aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 DHW kan verbinden en de vergunning kan beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank (dat is feitelijk het omgekeerde van wat de gemeenteraad wil). In de betreffende vergunningen wordt dan bijvoorbeeld het volgende voorschrift opgenomen: “Deze vergunning geldt niet voor de verstrekking van sterke dranken”.

Let wel op. Deze beperking kan alleen worden toegepast als deze door de gemeenteraad ook als zodanig in een gemeentelijke verordening is opgenomen.

Een voorbeeld van een dergelijke bepaling staat hieronder vermeld:

Artikel [artikelnummer] Beperking verstrekking alcoholhoudende drank

 1. Het is verboden sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een horecabedrijf of een onderdeel daarvan:
  1. waar uitsluitend of in hoofdzaak kleine eetwaren worden verkocht;
  2. dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een jeugdorganisatie of -instelling;
  3. dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een sportorganisatie of -instelling;
  4. dat in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf of
  5. waar onderwijs wordt gegeven.
 2. De burgemeester kan van dit verbod ontheffing verlenen.
Categorie: Veelgestelde vragen