zoeken

Strijd met bestemmingsplan

Vraag

Na het verlenen van een drank- en horecavergunning wordt geconstateerd dat het gebruik als horecabedrijf op die locatie in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Kan deze drank- en horecavergunning op die grond weer worden ingetrokken?

Antwoord

Het feit dat een horecabedrijf is gevestigd in strijd met het bestemmingsplan, is géén intrekkingsgrond voor de verleende drank- en horecavergunning. De intrekkingsgronden staan opgesomd in artikel 31 van van de Drank- en Horecawet. Wanneer wordt voldaan aan de eisen om in aanmerking te komen voor een drank- en horeavergunning, dan moet de vergunning worden verleend.

Dat echter strijdigheid bestaat met het geldende bestemmingsplan is in deze beoordeling niet relevant.

Natuurlijk moet in een intakegesprek met de ondernemer al duidelijk worden wat hij wil en zal op dat moment al moeten worden geoordeeld of hier sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. Wanneer dat het geval is, zal eerst een bestemmingsplanprocedure moeten worden gevolgd om vestiging op die locatie mogelijk te maken. Pas daarna is het zinvol om een drank- en horecavergunning aan te vragen. Gebeurt dat niet, dan moet de drank- en horecavergunning worden verleend en kan handhavend worden opgetreden wegens strijdigheid met het bestemmingsplan.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie