zoeken

Toiletten horecabedrijf

Vraag

Moet het toilet zich in het horecabedrijf bevinden?

Antwoord

Nee, omdat dit in het verleden problemen opleverde bij tijdelijke horeca-inrichtingen en bij horeca-inrichtingen in winkelcentra en warenhuizen is in 2000 bij de totstandkoming van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet bepaald dat toiletten in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit moeten zijn gesitueerd en niet langer IN de horeca-inrichting.

Categorie: Veelgestelde vragen