zoeken

Toiletten horecabedrijf

Vraag

Moet het toilet zich in het horecabedrijf bevinden?

Antwoord

Nee, omdat dit in het verleden problemen opleverde bij tijdelijke horeca-inrichtingen en bij horeca-inrichtingen in winkelcentra en warenhuizen is in 2000 bij de totstandkoming van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet bepaald dat toiletten in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit moeten zijn gesitueerd en niet langer IN de horeca-inrichting.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat