zoeken

Uitvaartcentrum met alcoholverstrekking

Vraag

In de Drank- en Horecawet zie ik geen uitzondering voor uitvaartcentra. Dus zoals ik het lees moeten uitvaartcentra die een wijntje serveren i.p.v. de koffie met cake een drank- en horecavergunning aanvragen Klopt dit?

Antwoord

Een uitvaartcentrum is geen paracommerciële instelling, maar een commercieel bedrijf. Wanneer als onderdeel van de betreffende exploitatie bedrijfsmatig om anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, dan is daarvoor op grond van het bepaalde in artikel 3 DHW een drank- en horecavergunning vereist.

Wanneer er geen vergunning is of wordt aangevraagd voor deze vorm van alcoholverstrekking, dan wordt het bepaalde in artikel 25, lid 1 onder a DHW, en mogelijk ook onder b overtreden. Dat levert een bestuurlijk beboetbaar feit op.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, is het al langere tijd enorm lastig om trainingen en opleidingen op locatie aan te bieden en in te plannen. 

Zolang er geen duidelijkeid bestaat over het geven van de trainingen en opleidingen op locatie, blijft de Academie voor Bijzondere Wetten daarom helaas tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment aldus niet aanmelden voor een training of opleiding. Geplande trainingen en opleidingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. 

Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

We zijn momenteel wel doende met het ontwikkelen van aantal workshops die digitaal gegeven kunnen worden.

Houd alstublieft de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat