zoeken

Uitvaartcentrum met alcoholverstrekking

Vraag

In de Drank- en Horecawet zie ik geen uitzondering voor uitvaartcentra. Dus zoals ik het lees moeten uitvaartcentra die een wijntje serveren i.p.v. de koffie met cake een drank- en horecavergunning aanvragen Klopt dit?

Antwoord

Een uitvaartcentrum is geen paracommerciƫle instelling, maar een commercieel bedrijf. Wanneer als onderdeel van de betreffende exploitatie bedrijfsmatig om anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, dan is daarvoor op grond van het bepaalde in artikel 3 DHW een drank- en horecavergunning vereist.

Wanneer er geen vergunning is of wordt aangevraagd voor deze vorm van alcoholverstrekking, dan wordt het bepaalde in artikel 25, lid 1 onder a DHW, en mogelijk ook onder b overtreden. Dat levert een bestuurlijk beboetbaar feit op.

Categorie: Veelgestelde vragen