zoeken

Waarom staat artikel 20 vierde lid Drank- en Horecawet niet in het Besluit bestuurlijke boete DHW

Vraag

Artikel 20 vierde lid Drank- en Horecawet is toch een beboetbaar feit?

Maar in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet komt dit artikel 20 vierde lid niet voor.

Klopt dit?

Antwoord

Dat klopt en dat klopt niet…. Lekker duidelijk antwoord toch?

Hoe zit het. De Drank- en Horecawet is gewijzigd per 1 januari 2013 en vervolgens is per 1 januari 2014 de leeftijdsverstrekkingsgrens opgehoogd van 16 naar 18 jaar.

Dat betekende dat artikel 20, lid 1 (verstrekkingsleeftijd zwak-alcohol) en lid 2 (verstrekkingsleeftijd sterke drank) bij elkaar gevoegd zijn. Dat betekende vervolgens dat alle leden van artikel 20 (dat waren er 7) een lid opschoven. Dus het oorspronkelijke artikel 20, lid 5 (aanwezigheid aanduiding leeftijden) werd per 1 januari 2014 dus lid 4. Echter in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete DHW is dat helaas niet tijdig aangepast en stond aldaar nog artikel 20, lid 5 opgesomd.

Bij Reparatiebesluit van VWS van 1 december 2014 (Staatsblad 2014-485) is dat gerepareerd. Als je nu in genoemde bijlage kijkt, zie je dat artikel 20, lid 4 DHW is opgenomen in Categorie A van de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete DHW.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat