zoeken

Waarom staat artikel 20 vierde lid Drank- en Horecawet niet in het Besluit bestuurlijke boete DHW

Vraag

Artikel 20 vierde lid Drank- en Horecawet is toch een beboetbaar feit?

Maar in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet komt dit artikel 20 vierde lid niet voor.

Klopt dit?

Antwoord

Dat klopt en dat klopt niet…. Lekker duidelijk antwoord toch?

Hoe zit het. De Drank- en Horecawet is gewijzigd per 1 januari 2013 en vervolgens is per 1 januari 2014 de leeftijdsverstrekkingsgrens opgehoogd van 16 naar 18 jaar.

Dat betekende dat artikel 20, lid 1 (verstrekkingsleeftijd zwak-alcohol) en lid 2 (verstrekkingsleeftijd sterke drank) bij elkaar gevoegd zijn. Dat betekende vervolgens dat alle leden van artikel 20 (dat waren er 7) een lid opschoven. Dus het oorspronkelijke artikel 20, lid 5 (aanwezigheid aanduiding leeftijden) werd per 1 januari 2014 dus lid 4. Echter in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete DHW is dat helaas niet tijdig aangepast en stond aldaar nog artikel 20, lid 5 opgesomd.

Bij Reparatiebesluit van VWS van 1 december 2014 (Staatsblad 2014-485) is dat gerepareerd. Als je nu in genoemde bijlage kijkt, zie je dat artikel 20, lid 4 DHW is opgenomen in Categorie A van de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete DHW.

Categorie: Veelgestelde vragen