zoeken

Winkelverkoop van sterke drank in hotel

Vraag

In een winkel in een hotel wordt sterke drank verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse. Is dit toegestaan?

Antwoord

Nee, de winkel is geen slijterij. Sterke drank mag op grond van artikel 25, eerste lid, onder a DHW, dan ook niet aanwezig zijn.

Categorie: Veelgestelde vragen