zoeken

Bijdrage in de kosten van het Bibobadvies wordt per 1 januari 2016 verhoogd

De Wet BIBOB is een (preventief) bestuurlijk instrument. Het is één van de integriteitsinstrumenten die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aanbiedt en die bijdraagt aan het beperken van maatschappelijke risico’s. De bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak die het Bureau BIBOB inschakelen voor een advies, zijn daartoe een bijdrage verschuldigd.

De bijdrage in de kosten van een advies van het Bureau BIBOB bedraagt sinds 2003 € 500,– en is de afgelopen jaren niet verhoogd. De werkelijke kosten die het Bureau BIBOB maakt voor de behandeling van een adviesaanvraag zijn in deze periode echter gestegen.

Met gebruikmaking van artikel 16 van de Wet BIBOB en artikel 5 van het Besluit BIBOB wordt met ingang van 1 januari 2016 het tarief voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als bijdrage in de kosten van een advies van het Bureau BIBOB verhoogd naar € 700,– per advies. In het kader van een aanbestedingsprocedure is dit bedrag verschuldigd per te onderzoeken eenheid, met een maximum van € 7.000,–.

Voor de kosten van een advies van het Bureau BIBOB inzake aanbestedingen wordt een bijdrage gevraagd die in verhouding staat tot het aantal bedrijven of eenheden dat het Bureau BIBOB per adviesaanvraag screent. Indien bijvoorbeeld voor een aanbesteding drie partijen inschrijven, onderzoekt het Bureau elk van de partijen afzonderlijk en brengt per partij het tarief in rekening.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail