zoeken

Coffeeshops: Inschrijving in GBA niet doorslaggevend bij ingezetene-criterium

Een inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens (GBA) is niet bepalend voor het antwoord op de vraag of iemand kan worden aangemerkt als een ingezetene in de zin van de Aanwijzing Opiumwet, zo stelt de Rechtbank Limburg in de uitspraak van 19 juni 2015 (ECLI:RBLIM:2015:5088).

In het licht van de doelstelling van het ingezetene-criterium – het weren van personen die vanuit het buitenland naar Nederland komen om drugs te kopen – dient dit criterium niet zo strikt gelezen te worden als de officier van justitie doet voorkomen.

Mensen die daadwerkelijk in Nederland wonen, en dus niet speciaal naar Nederland reizen om hier softdrugs te kopen, kunnen als ingezetene van Nederland in beginsel vrijelijk softdrugs in een coffeeshop kopen.

Om vast te stellen of iemand zijn werkelijke woonplaats heeft in Nederland en daarmee aangemerkt kan worden als ingezetene in de zin van de Aanwijzing, dienen alle relevante feiten en omstandigheden te worden meegenomen. De omstandigheid dat iemand wel of niet in de basisregistratie persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven, is één van die omstandigheden.

Klik hier voor de uitspraak.

In de zijlijn wordt overigens opgemerkt dat de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) inmiddels is vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail