zoeken

Corona en trainingen/opleidingen

Uit de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van 6 mei jl. komt een stappenplan  voor de komende maanden naar voren.
 
Daaruit valt op te maken dat vanaf 1 juli 2020 samenkomsten tot 100 personen (onder voorbehoud) wederom worden toegestaan. Dat betekent voor ons bedrijf dat wij vanaf die datum weer trainingen en opleidingen kunnen verzorgen. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws.
Echter, begint dan ook langzaam de zomerperiode op gang te komen en is er naar onze ervaring weinig animo om in deze periode een training te volgen.
 
Daarom hebben wij alle trainingen die nog voor de maand juni 2020 stonden ingepland (net als de trainingen voor april en mei 2020) verplaatst naar het najaar (september t/m december 2020). U kunt hier klikken voor de nieuwe lesdata. Wij informeren deze week alle cursisten over deze verplaatsing van de trainingen.
 
Voor alle nieuwe lesdata geldt uiteraard ook dat wij rond die tijd opnieuw en aan de hand van de dan geldende richtlijnen en situatie bezien of deze trainingen en opleidingen daadwerkelijk doorgang kunnen vinden.
 
Daarbij houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en andere autoriteiten uiteraard strikt op. De  gezondheid en veiligheid van onze relaties, cursisten en medewerkers staan altijd voorop.
 
1,5-meter afstandsgrens

Omdat we gedurende een langere periode de 1,5-meter afstandsgrens in onze maatschappij in acht zullen moeten nemen, dus ook in de leslokalen, hebben wij voor al onze trainingen en opleidingen extra grote leslokalen gereserveerd waar we met maximaal 15 cursisten en 1 docent de 1,5-meter afstandsgrens in acht kunnen nemen en houden. Daarbij gelden uiteraard ook alle richtlijnen vanuit de rijksoverheid en de leslocatie (Cursus- en vergadercentrum Domstad).  

 

Belangstelling voor een training of opleiding?

Wanneer u (voorlopige) belangstelling hebt voor één van deze trainingen of opleidingen (voorjaar of najaar), meld u zich dan aan via de betreffende webpagina.

 
Afmelden zonder kosten
U kunt zich op elk moment en zonder kosten afmelden voor de training of opleiding.
 
Tot slot
Wij wensen u veel goede gezondheid en succes in de komende periode en spreken de wens uit u in het najaar te mogen verwelkomen bij een van onze trainingen of opleidingen.

 

Pas goed op elkaar en uw gezondheid!

 

Haarlem, 8 mei 2020

Academie voor bijzondere wetten,

Frank Joosten en Astrid Tusveld