zoeken

Corona en trainingen/opleidingen

Wegens het Corona-virus en de daarop betrekking hebbende van overheidswege gegeven richtlijnen en genomen maatregelen die gelden tot en met 28 april 2020 zijn al onze trainingen en opleidingen in ieder geval tot die datum opgeschort.
 
We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en andere autoriteiten uiteraard strikt op. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van onze relaties, cursisten en medewerkers voorop.
 
Of en zo ja, welke aanvullende maatregelen er wellicht nog genomen gaan worden na 28 april a.s. is op dit moment niet te voorspellen, ook niet of het verantwoord zal zijn om in de maanden mei en juni  a.s. trainingen en opleidingen te verzorgen.
 
We hebben op dit moment  alternatieve lesdata ingepland voor de trainingen die stonden gepland in de maanden april en mei 2020. Deze trainingen staan vooralsnog ingepland in de maand juni 2020 en worden georganiseerd in cursus- en vergaderlocatie Domstad te Utrecht (Koningsbergerstraat 9). 
 
Uiteraard zullen we constant blijven monitoren of het aan de hand van de dan geldende richtlijnen en bestaande situatie, wel mogelijk is om deze trainingen te geven.
 
Ook hebben we alvast nieuwe trainings- en opleidingsdata voor het najaar 2020 ingepland en deze staan ook al op onze website.
 
Voor deze lesdata geldt uiteraard ook dat wij rond die tijd opnieuw en aan de hand van de dan geldende richtlijnen en situatie bezien of deze trainingen en opleidingen daadwerkelijk doorgang kunnen vinden.
 
Wanneer u (voorlopige) belangstelling hebt voor één van deze trainingen of opleidingen (voorjaar of najaar), meld u zich dan aan via de betreffende webpagina.
 
U kunt zich op elk moment en zonder kosten afmelden voor de training of opleiding.
 
Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en spreken de wens uit u toch een keer te mogen verwelkomen bij een van onze trainingen of opleidingen.

 

Pas goed op elkaar en uw gezondheid!

 

Haarlem, 01 april 2020

Academie voor bijzondere wetten,

Frank Joosten en Astrid Tusveld