zoeken

Inventarisatieformulieren drank- en horecavergunningen

Uit informatie verkregen van gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet die reguliere vergunningencontroles uitvoeren, is  gebleken dat vele gemeenten hun betreffende vergunningenbestanden niet op orde hebben. Veelal gaat het om verouderde dossiers met verouderde drank- en horecavergunningen.

Gemeenten kunnen de houders van eerder verleende drank- en horecavergunning schriftelijk in kennis stellen van een aankomende actualisatie van het vergunningenbestand en de vergunningencontrole. Ter ondersteuning daarvan kan de vergunninghouder worden verzocht om voorafgaand aan zo’n controle een inventarisatieformulier in te vullen en te retourneren.

Op het formulier heeft de gemeente de bij haar bekende informatie over het betreffende horeca- (ook paracommerciële instelling) of slijtersbedrijf al ingevuld. Het formulier kan ook worden gebruikt door de toezichthouder om dit mee te nemen naar de ondernemer / instelling om het aldaar tezamen met een aanwezige leidinggevende in te vullen.

Op deze wijze kan snel inzichtelijk worden gemaakt of er wijzigingen moeten doorgevoerd in het vergunningenbestand, de eerder verleende vergunningen of dat een (nieuwe) vergunning moet worden aangevraagd.

Klik hier voor het inventarisatieformulier voor commerciele bedrijven.

Klik hier voor het inventarisatieformulier voor paracommerciële instellingen.

Klik hier het inventarisatieformulier voor slijtersbedrijven.

Klik hier voor de begeleidingsbrief.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail