zoeken

NIEUW: Jurisprudentiebespreking Bijzondere Wetten

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. De stroom aan jurisprudentie maakt het er bovendien niet makkelijker op.

Jurisprudentie geeft dikwijls nieuwe uitleg aan bestaande wetgeving of houdt (oude) betekenissen juist in stand.

Dit rechtersrecht is nodig omdat een wet nooit alles kan regelen, er ontstaan altijd uitzonderings- en/of  twijfelgevallen. Soms wordt er door de wetgever juist met opzet een keuzevrijheid aan de rechter gegeven. Kortom, jurisprudentie kleurt de wetten in, ook de bijzondere wetten.

Het is, zeker voor juristen werkzaam in het vakgebied van bijzondere wetgeving, erg belangrijk om continue op de hoogte te zijn van de laatste uitspraken op dit vakgebied, mede om te voorkomen dat onjuiste toepassing kan leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties.

Op 1 juni a.s. bespreek Frank Joosten met u de meest actuele jurisprudentie op het vakgebied. Na afloop van deze training ontvangt u een digitaal handboekje met de besproken jurisprudentie toegezonden.

Klik hier voor meer informatie.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail