zoeken

Nieuwe E-learningmodule Drank- en Horecawet, gekoppeld aan App

Na meer dan een jaar van ontwikkeling is onze E-learningmodule Drank- en Horecawet “online”.

Deze module is bedacht en gemaakt door Frank Joosten om onder meer de toezichthouder met succes te kunnen laten deelnemen aan het centrale examen van de opleiding “Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet” en is gebaseerd op onze ervaring met het opleiden van deze nieuwe gemeentelijke toezichthouders.

De module bevat meer dan 250 oefenvragen met betrekking tot de gehele Drank- en Horecawet zoals die geldt per 1 januari 2014, per vraag voorzien van een nadere toelichting op het juiste antwoord, ondersteunende tekeningen en foto’s van praktijksituaties.

Koppeling aan handige App

De module kan worden gekopppeld aan een speciale App, beschikbaar in de Appstore (MemoTrainer).

Memotrainer

Het is algemeen bekend dat kennis snel wegzakt. De handige App, genaamd de MemoTrainer, activeert kennis die dreigt te worden vergeten, door het aanbieden van dagelijkse korte trainingen. Zo wordt deze informatie met minimale inspanning in het langetermijngeheugen van de deelnemer opgenomen.

Van zwakke naar sterke punten!

De MemoTrainer zal aan de hand van de scores van de deelnemer bepalen welke onderwerpen deze cursist nog niet zo goed beheerst. Hier zal extra op getraind worden om zo de kennis naar het gewenste niveau te brengen.

Train naar een examendatum toe

De MemoTrainer kan gericht trainen naar een examendatum toe. De deelnemer of begeleider geeft een examendatum op, waarna de cursist zelf kan bepalen op welke dagen of tijdstippen hij wil studeren.  Vervolgens ontvangt de cursist MemoTrainingen met precies die onderwerpen die nog extra aandacht vragen, zodat hij op tijd klaar is voor het examen.

Leren waar je maar wilt

Dankzij de MemoTrainer app voor iPhone, iPad en Android kunnen deelnemers makkelijk onderweg hun kennis op peil houden of oefenen voor een examen. De MemoTrainer werkt uiteraard ook in iedere gangbare browser.

Zo wordt studeren in de bus/trein van en naar huis, in de pauzes op TV, in de koffiepauze op het werk, op het bankje bij de bushalte, achterin de auto, tijdens het wachten als je partner kleding aan het passen is in de winkel, tijdens het koken, voor het slapen gaan en natuurlijk tijdens het ontbijt en aan de borreltafel ineens erg laagdrempelig, leuk, efficiënt en inspirerend!

Extra oefeningen inzetten

Knelpunten in het kennisniveau kan de deelnemer ook direct zelf aanpakken door extra oefeningen te genereren. In één overzicht ziet de deelnemer zijn sterke en zwakke punten en kan hij kiezen welke onderwerpen de oefening moet behandelen.

Extra ondersteuning

De module kan, mogelijk in combinatie met het Handboek Drank- en Horecawet, editie 2014, en mogelijk extra ondersteuning door een vakdocent, worden gebruikt als alternatief voor de opleiding “Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet”.

De module kan uiteraard ook worden gebruikt als extra ondersteuning/trainingsinstrument voor diegenen die helaas herexamen moeten doen voor meergenoemde opleiding.

Wilt u meer informatie over deze E-learningmodule, neemt u dan contact met ons op.