zoeken

Noodverordeningen blijken dikwijls in strijd met toepasselijke wetgeving

Uit onderzoek door het Centrum van Openbare Orde en Veiligheid van de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat burgemeesters die noodmaatregelen opstellen dat regelmatig doen in strijd met toepasselijke wetgeving.

Het gevolg daarvan is dat de burgemeesters zich daarmee bevoegdheden toekennen die ze niet hadden mogen verkrijgen en dat de politie de daaraan ten grondslag liggende noodverordeningen ten onrechte handhaaft.

Ten behoeve van het genoemde onderzoek zijn 250 noodverordeningen die in de achterliggende 5 jaar zijn vastgesteld, onder de loep genomen. Daaruit is gebleken dat veel van deze noodverordeningen niet juridisch houdbaar of praktisch niet handhaafbaar zijn.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie